Aanlever specificaties beeld:

  • Quicktime movie (.mov)
  • Codec: DNxHD 36 Mbit/sec (indien DNxHD niet mogelijk is dan graag een Prores Proxy)
  • Resolutie: 1920 x 1080. Bij afwijkende formaten als cinemascope of 2K, graag ‘resizen’ en de lege ruimte opvullen met zwart (letterbox).
  • De quicktime graag voorzien van een stereo mixdown (zoals de editor het project gehoord heeft) en een kloppende startleader (zie verderop).

Aanlever specificaties geluid:

Media Composer AAF Export

  • AAF met losse audiofiles (copy all media > folder > use same folder as aaf file). Geen beeld meenemen in de AAF export.
  • Indien enkel een ‘embedded OMF’ export mogelijk is (bijv. oudere software), is het verstandig de export op te delen in meerdere lagen. OMF heeft een beperking van 2GB. Bijvoorbeeld een aparte OMF voor tracks 1+2, een aparte OMF voor tracks 3+4 en een voor 5 t/m 8. Begin met een ‘handle length’ van minstens 500 frames (20 seconden). Breng de ‘handle length wat omlaag als de OMF alsnog te groot wordt. AAF heeft echter altijd de voorkeur boven OMF.
  • Volume automatisering kun je laten staan. Gebruik echter niet de ‘mute’ functie van Media Composer 8, dan verdwijnen de clips. Ouderwets volume of clip gain is ok.

Startleader

Een startleader is een ‘countdown’ vooraf aan het programma met een wit beeldje en een piep op de 2. Deze 2-pop hoort precies 48 frames voor het eerste beeld (first frame of action, FFOA) te komen (zowel bij een 24fps als een 25fps project). Op de website van Job ter Burg is een correcte startleader te vinden als ‘image sequence’. Deze heeft een gangbare lengte van 192 frames (in 24fps is dat 8 seconden rond, in 25fps is dat 7 seconden en 17 frames). Voor het gemak hebben we deze startleader vast omgezet naar een quicktime bestand;
Download Startleader 24fps DNxHD
Download Startleader 24fps Prores
Download Startleader 25fps DNxHD
Download Startleader 25fps Prores

*Let wel: de countdown zelf telt altijd in 24fps. Dit is de norm. De 25fps versie speelt echter iets sneller af.

Uitgaande van een project met het eerste beeld (FFOA) op tijdcode 01:00:00:00;
Voor een 24fps project: begin startleader = 00:59:52:00 / 2pop = 00:59:58:00 / FFOA = 01:00:00:00
Voor een 25fps project: begin startleader = 00:59:52:08 / 2pop = 00:59:58:02 / FFOA = 01:00:00:00
Eigen gemaakte startleaders is geen enkel probleem, als de norm van 48 frames maar gehandhaafd blijft.


Export settings per programma

Avid Media Composer

Voor video graag een quicktime movie, 1920×1080, DNxHD36, met stereo mixdown.

Voor audio graag onderstaande settings:

Media Composer AAF Export

Sinds Media Composer 8 kun je audio clips ‘muten’. Uit een test is gebleken dat een mute clip niet mee komt in de AAF export. Als een clip niet hoorbaar moet zijn, maar wel mee moet komen naar de geluidsmontage (bijvoorbeeld een zender spoor), gelieve dan de “ouderwetse” volume automation of clip gain te gebruiken.

 

Final Cut Pro 7

Exports vanuit FinalCut kunnen gemaakt worden met de gratis plugin ‘Automatic Duck’ (download).
Standaard kan FCP7 namelijk geen AAF exporteren, enkel het oudere OMF, wat in praktijk vrij onhandig is.

FCP export video settings

 FCP Video 1
FCP Video 2
FCP Video 3

Kies voor 24fps als het een 24fps project is.

FCP export audio AAF settings (via Automatic Duck)

FCP AAF 1

Heb je vragen over bovenstaande? Neem vooral contact met ons op.